Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
Norsk Astronautisk Forening
 
Romdagene 2005
 

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

 
Dato  Lørdag 1. og søndag 2. oktober 2005
Sted  Norsk Romsenter
   Drammensveien 165, Skøyen, Oslo
 
Arrangører
Norsk Astronautisk Forening
Norsk Romsenter
 
 
Igjen har vi fornøyelsen av å kunne invitere til to dager fullpakket med foredrag om romfart! Årets arrangement avholdes i samarbeid med Norsk Romsenter og foregår i deres lokaler på Skøyen i Oslo. Foredragene er også en del av de landsomfattende Forskningsdagene.
 
Program
 
Lørdag 1. oktober 2005
11.30  Velkommen
   Marianne Moen, kommunikasjonssjef ved Norsk Romsenter
   Per Arne Marthinsen, leder i Norsk Astronautisk Forening
   Innledning
   Odd-Roger Enoksen, adm.dir. ved Andøya Rakettskytefelt
12.00  Norsk romvirksomhet
   Frank Udnæs: Fremtidens navigasjonssystem: GPS+Galileo
   Europa er i gang med å bygge satellittnavigasjonssystemet Galileo. Med sin globale dekning, store nøyaktighet og pålitelighet, vil amerikanske GPS og Galileo bli fremtidens navigasjonssystem i fly, biler og skip.
   Frank Udnæs er seksjonssjef for navigasjon i Norsk Romsenter, Oslo.
   Eystein Sæther: nCube - Den første norskbygde satellitten
   Studenter har samarbeidet på tvers av utdanningsinstitusjoner og fått hjelp av industrien til å bygge en fullt funksjonell satellitt for overvåking av skipstrafikk og reinsdyrs bevegelser.
   Eystein Sæther er sivilingeniør innenfor teknisk kybernetikk. Han er teknisk koordinator for nCube, ansatt ved Andøya Rakettskytefelt AS.
   Tone Schønberg: KSAT - et verdensledende kommersielt satellittsenter
   Hvordan har KSAT blitt en ledende, global distributør av satellittdata? Hvilke fortrinn gir lokalisering i Nord-Norge og på Svalbard?
   Tone Schønberg er markeds- og informasjonskoordinator i KSAT.
   Tonje Nanette Arnesen: Forskning i parabelflyging
   Parabelflyging egner seg godt for eksperimenter i mikrogravitasjon. Arnesen vil vise eksempler på forsøk hun har deltatt i. Det vil bli vist artige videoer og bilder fra flere parabelflygninger.
   Tonje Nanette Arnesen er doktorgradsstudent ved NTNU innenfor jordobservasjon og har deltatt i to parabelflygninger. Arnesen er utdannet Master of Space Studies ved International Space University i Strasbourg.
13.15  Øyvind Guldbrandsen: Utforskningen av Mars
   Mars har i flere generasjoner vært omgitt av mange og fantasifulle myter. 40 år med avanserte romsonder har avdekket overraskelser på løpende bånd. Foredraget vil også berøre rivaliseringen mellom stormaktene, tilbakeslagene og planer for fremtidig Mars-utforskning.
   Øyvind Guldbrandsen er redaktør for tidsskriftet Romfart, hvor han har skrevet artikler om romforskning de siste 20 år.
14.15  Knut Jørgen Røed Ødegård: Mars: Hva vet vi i dag?
   Hvilke konklusjoner trekker forskerne av resultatene vi har fått fra Mars? Hvor sannsynlig er det at vi vil finne liv der? Hva vil de neste årene bringe av spennende nytt?
15.15  Erik Tandberg: Stort og smått fra romfartens historie
   Tandberg vil ta opp de viktigste begivenhetene fra Gagarins ferd i april 1961 gjennom Apollo-programmet og romstasjons­epoken til Columbia-ulykken i februar 2003. Det vil bli lagt vekt på å få frem mindre kjente trekk.
   Erik Tandberg er sivilingeniør og var kommentator på norsk fjernsyn under den første månelandingen i 1969.
 
Søndag 2. oktober 2005
11.50  Velkommen
   Marianne Moen, kommunikasjonssjef ved Norsk Romsenter
   Per Arne Marthinsen, leder i Norsk Astronautisk Forening
12.00  Erik Tandberg: Romfart i dag
   Hva er situasjonen for romfergen og den internasjonale romstasjonen etter STS-114-ferden med Discovery i juli/august 2005? Tandberg vil også snakke om prosjekter som Shenzhou, Clipper, CEV og USAs planer om retur til Månen og ferder til Mars.
12.45  Gro M. Sandal: Psykologiske aspekter ved langtidsopphold i rommet
   Foredraget vil fokusere på psykososiale utfordringer som er knyttet til langtidsopphold, basert på det vi i dag vet fra forskning i rommet og simuleringsforsøk på Jorden.
   Gro M. Sandal er professor dr. psychol. og har arbeidet med psykologiske spørsmål knyttet til romfart over mange år, hovedsakelig gjennom forskning, men også ulike konsulentoppdrag for den europeiske romorganisasjonen ESA.
13.45  Bo Andersen: En gullalder for romforskning?
   En armada av eksisterende og planlagte romprosjekter gir og vil de nærmeste årene gi oss et vell av ny og spennende kunnskap om rommet. Innen utforskning av Solsystemet har vi Mars-prosjektene, Cassini/Huygens, Deep Impact, Messenger og Rosetta. For utforskning av resten av rommet er prosjektene like banebrytende med Hubble-romteleskopet, Newton, Chandra, INTEGRAL, WMAP, Herschel, Planck, Kepler og LISA. Foredraget vil ta for seg en del av de mest spennende resultatene vi har fått og som vi kan håpe å få.
   Bo Andersen er avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjoner ved Norsk Romsenter. Han har tidligere arbeidet som forsker ved ESA og Universitetet i Oslo og var med på å bygge et av instrumentene på solsatellitten SOHO, som snart har virket i ti år.
14.45  Terje Wahl: Romvirksomhet de neste 30 år
   Hvor langt inn i fremtiden er det mulig å si noe sikkert om utviklingen? Hvilke teknologiske eller sosiale faktorer kan føre til at utviklingen innen romvirksomheten tar en helt annen retning? Og vil USAs rolle som den dominerende romnasjonen bli utfordret?
   Terje Wahl er seniorrådgiver ved Norsk Romsenter. Wahl ledet i mange år arbeidet innen satellittovervåking ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller og har vært formann i styringskomiteen for europeisk forskningssamarbeid innen militær romteknologi.
15.30  Debatt
   Marianne Moen er debattleder for en halv times lang debatt. Tema og informasjon om panel kommer senere.
 
Gratis adgang
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.