Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
Norsk Astronautisk Forening
 
 
Generalforsamling med foredraget
 
Klimaendringene: menneskeskapte, naturlige eller medieskapte?
 
Sted   Lille fysiske auditorium, andre etasje i vestfløyen i Fysikkbygningen, Universitetet på Blindern i Oslo
Dato   Torsdag 6. mars 2008
Tid   18.30
Foredragsholder   Pål Brekke, Norsk Romsenter
 
Solen i blått

Siden Solen er kilden til all energi på Jorden og vi i dag vet at Solen er en varierende stjerne, er det ikke unaturlig å koble klimaendringer til variasjoner i Solens aktivitet.

Som følge av økt utslipp av drivhusgasser i de senere år, har bekymringen for menneskeskapte klimaendringer blitt større. Det har ført til at koblingen mellom Solen og klimaendringer har blitt et meget kontroversielt forskningsfelt. Solens rolle for klimaendringer er et forskningsfelt som får økende interesse internasjonalt.

Klimaendringer og ektremvær vies også mye plass i mediene, og undersøkelser viser at medieinnslagene øker mer enn værfenomenene. Er det mer ekstremvær nå enn før, og er den snøfattige høsten et resultat av global oppvarming?

Eller er det bare mediene som gir oss et slikt inntrykk?

Pål Brekke har bakgrunn som solfysiker ved Institutt for teoretisk astrofysikk der han i 1993 tok sin doktorgradsavhandling. Hans fagfelt er observasjoner og tolkning av Solens ultrafiolette spektrum og har benyttet data fra både Spacelab 2 på romfergen Challenger og fra ulike rakett- og satellittinstrumenter. Han var også en sentral del av den norske deltagelsen i solsatellitten SOHO, et samarbeidsprosjekt mellom ESA og NASA. Fra 1995 til 1999 var han en del av driftsgruppen i USA.

I perioden 1999-2004 arbeidet han for den europeiske romorganisasjonen ESA som nestleder for SOHO prosjektet - et av historiens mest vellykkede romprosjekter. Han var stasjonert ved SOHO-kontrollsenteret på NASAs Goddard Space Flight Center like utenfor Washington, D.C. Han er nå ansatt ved Norsk Romsenter som seniorrådgiver innen romforskning og jordobservasjon.

Han har publisert mer enn 40 vitenskapelige publikasjoner om Solen og Solen-Jorden-vekselvirkninger.

Han har bidratt til popularisering av romforskning gjennom flere artikler og utallige foredrag i inn- og utland og opptrer ofte i nyhetsmedier. Dette inkluderer en rekke intervjuer på CNN, USA Today, BBC, Der Spiegel, osv.

Selv om du ikke er medlem i foreningen, er du velkommen til å være med på dette møtet! Det er gratis adgang for alle.

 

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.