Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
Norsk Astronautisk Forening
 
 
Generalforsamling med foredraget
 
WMAP og det ekspanderende Universet
 
Sted   Lille fysiske auditorium, andre etasje i vestfløyen i Fysikkbygningen, Universitetet på Blindern i Oslo
Dato   Torsdag 15. mars 2007
Tid   18.30
Foredragsholder   Øyvind Grøn, Universitetet i Oslo
 
Kart over den kosmiske mikrobølgebakgrunnsstrålingen
 

Fargekodet kart over den kosmiske mikrobølgebakgrunnsstrålingen, laget ut fra dataene fra WMAP. (NASA/WMAP Science Team)

WMAP-satellitten ble skutt opp av NASA den 30. juni 2001. Formålet var å kartlegge den kosmiske mikrobølgebakgrunnsstrålingen mer nøyaktig enn noen gang tidligere.

Ut fra observasjonene fra WMAP har man blant annet konkludert at Universet inneholder bare 4 % normal materie. Resten består av to helt ukjente ting: 22 % «mørk materie» og hele 74 % «mørk energi». Den mørke energien fungerer som en slags antigravitasjon som driver utvidelsen av Universet.

De første virkelig nøyaktige målingene av mikrobølge­bakgrunns­strålingen ble utført av COBE-satellitten fra 1989 og utover. De bekreftet nok en gang teorien om «Det store smellet» som Universets opprinnelse.

I 2006 ble de vitenskapelig ansvarlige for COBE, John Mather og George Smoot, tildelt Nobelprisen i fysikk, noe som ytterligere viste hvor viktige de nye dataene fra WMAP-satellitten er.

Øyvind Grøn er professor i fysikk ved Universitetet i Oslo og ved Høgskolen i Oslo.

Med utgangspunkt i observasjonene fra COBE-satellitten og Nobelprisen fra 2006 vil han først gå nærmere inn på observasjonsoppleggene som fulgte. Disse tok sikte på en videre kartlegging av mikrobølgebakgrunnsstrålingen og ledet fram mot WMAP-satellitten.

Videre går han nærmere inn på hva observasjonene kan fortelle om Universets natur.

Det siste året har Øyvind Grøn blant annet arbeidet med å undersøke en alternativ tolkning av observasjonsdataene fra WMAP, der man ikke behøver å trekke inn den mystiske mørke energien med sin frastøtende gravitasjon. Til gjengjeld må man da anta at Universet har et sentrum og at vi er ganske nær dette.

Selv om du ikke er medlem i foreningen, er du velkommen til å være med på dette møtet! Det er gratis adgang for alle.

 

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.