Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
Norsk Astronautisk Forening
 
 
inviterer til foredraget
 
Unik høydekartlegging av Jordens landområder fra romfergen
 
Sted   Auditorium U31, Helga Engs Hus (Nedre Blindern, rett ovenfor Fysikkbygningen) Universitetet, Blindern, Oslo
Dato   Onsdag 6. september 2000
Tid   19.00
Foredragsholder   Dan Johan Weydahl, Forsvarets Forskningsinstitutt
 
Romfergen med radar
 

Endeavour i jordbane. I forgrunnen ses en del av radaren, i enden av en 60 m lang bom fra Endeavours lasterom.

 

Den amerikanske romfergen Endeavour gjorde i februar 2000 unike målinger i løpet av en 11 dagers vellykket romferd. Med radarinstrumenter plassert i hver sin ende av en 60 meter lang mast ut fra romfergen (se tegningen), var det mulig å gjøre interferometriske radarmålinger ned mot Jordens overflate. Fra disse dataene vil man så være i stand til å lage enhetlige høydekart med meget god oppløsning fra rundt 80 % av Jordens landareal.

Forskere over hele verden vil være med å evaluere høydedataene. I Norge leder FFI et prosjekt sammen med Norsk Regnesentral, NORUT-IT og Statens Kartverk, hvor Vestfold og Bykleheiene er plukket ut som testområder. Romfergedataene vil i disse områdene bli sammenlignet med eksisterende kart, referansepunkter og andre bakgrunnsdata for å teste nøyaktigheten av romfergens målinger over typisk norsk terreng med varierende topografi og vegetasjon.

Foredraget vil ta for seg bakgrunnen og gjennomføringen av selve romferden, gi eksempler på foreløpige resultater, og beskrive det norske prosjektet.

Foredragsholder er Dan Johan Weydahl, forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Kjeller. Weydahl har arbeidet i flere år med satellittfjernmåling generelt og «syntetisk aperture radar» (SAR) spesielt, og tok doktorgrad på temaet i 1998. Hans spesialfelt er metoder for å detektere forandringer på landjorda over tid, når man benytter flere satellittopptak som er tatt over det samme området.

Selv om du ikke er medlem i foreningen, er du velkommen til å være med på dette møtet! Det er gratis adgang for alle.

 

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.