Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
Norsk Astronautisk Forening
 
 
inviterer til foredraget
 
Glimt fra dagens forskningsfront i fysikk
Hvor står vi og hvor går vi?
 
Sted   Auditorium U31, Helga Engs Hus (Nedre Blindern, rett ovenfor Fysikkbygningen) Universitetet, Blindern, Oslo
Dato   Tirsdag 9. mai 2000
Tid   19.00
Foredragsholder   Kristoffer Gjötterud, Universitetet i Oslo
 

Det gjøres stadig fremskritt i forskningen på fysikkens grunnleggende lover, og kunnskapen om materiens minste bestanddeler gir også konsekvenser for synet på Universets opprinnelse og endelige skjebne. Foredraget gir status for en del fenomener i moderne fysikk, blant andre:

  • Naturens kvantekarakter; sterke, elektromagnetiske, svake vekselvirkninger og gravitasjon: kvarker, gluoner, vektormesoner og gravitoner.
  • Standardmodellen og supersymmetriske strenger og mulige supersymmetriske partnere til kjente partikler.
  • Paritet P, ladningskonjugasjon C og tidsinversjon T. PC-brudd (paritets/ladningsbrudd) og kosmologiske konsekvenser: asymmetrien mellom stoff og antistoff i Universet.
  • Nøytrinooscillasjoner.

Kristoffer Gjötterud (født 1931) er en av nestorene i fysikk i Norge, og han har arbeidet lenge innen feltene kjernefysikk og kvantefysikk. Han har også nedlagt et stort arbeid med å formidle kunnskap om fysikk på en populærvitenskapelig måte og har tatt opp erkjennelsesproblemer og spørsmål om jødisk/kristen tro og vitenskap. Han er engasjert i spørsmål om antisemittisme, rasisme og menneskerettigheter, særlig jøders situasjon i Sovjetunionen/Russland og albanernes situasjon i Kosovo, og er medlem av en rekke menneskerettighetsgrupper og komiteer i Norge, Russland og Kosovo.

Selv om du ikke er medlem i foreningen, er du velkommen til å være med på dette møtet! Det er gratis adgang for alle.

 

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.