Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
 
Prosjektoppgave
 

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

Skal du skrive prosjektoppgave om romfart? Da har vi masse opplysninger som vil være nyttige for deg!

De fleste som skal skrive om romfart, later til å finne fram til dette stedet. Derfor har vi satt opp denne siden slik at du får noen gode råd og vink før du legger i vei. Siden er delvis basert på hva de som henvender seg til oss lurer mest på når de skal begynne på oppgaven.

Begynn tidlig!

Prosjektoppgaver er som norsk stil, bare enda verre! Før du vet ordet av det, er tidsfristen bare få dager unna. Dersom du først da oppdager alt arbeidet som kreves for å komme i mål, er du ille ute. Så sett i gang med å lete etter stoff så fort som mulig! Det hjelper forresten veldig om man synes at temaet man har valgt å skrive om, er virkelig interessant!

Finn et tema

I romfartens barndom på 1960-tallet kunne man saktens velge å skrive om bare «romfart». Nå har imidlertid dette fagfeltet vokst så mye og delt seg i så mange grener at det er et altfor stort tema for en prosjektoppgave. Du bør derfor velge en avgrenset del innen romfartens teknikk eller historie som tema for oppgaven. På den måten får du sjansen til å gå litt i dybden på et interessant tema, og du slipper å måtte begynne å begrense oppgaven etter at du har jobbet med den en stund. Her er noen forslag til emner innenfor romfarten som kan være aktuelle:

 • Apollo-programmet. (Hvordan mennesket nådde Månen.)
 • Romfergen - slik virker den.
 • Rakettmotorer.
 • Slik trener astronauter.
 • Mennesket og vektløshet.
 • Romdrakter.
 • Utforskning av Mars.
 • Utforskning av Venus.
 • Voyager-prosjektet. (Den store turen ut i Solsystemet.)

For ordens skyld: Her har vi bare plukket ut temaer som virker interessante å skrive om, men uten å ha undersøkt så nøye om vi har stoff om dette liggende på våre sider. Noen av temaene er helt sikkert godt dekket, men ikke alle.

Fordel oppgavene

Dersom dere er flere om å skrive oppgaven, er det viktig at dere klarer å fordele arbeidet mellom dere. Det er mye mer effektivt å gjøre forskjellige ting enn at alle leter og finner det samme. Enhver oppgave kan både hente stoff fra mange forskjellige kilder og inneholde flere forskjellige typer stoff. I de fleste tilfellene vil det derfor være god anledning til å dele opp prosjektet. Men det er viktig at dere holder hverandre oppdatert om hva hver og en driver med, og at dere er enige om hva den ferdige oppgaven skal inneholde.

Disposisjon

En disposisjon er en liste over hovedpunktene i prosjektoppgaven, og er din egen huskeliste. Den bør du sette opp forholdsvis tidlig, slik at du har et oversiktlig mål å arbeide frem mot. Etter hvert som du jobber med stoffet, bør du legge til stikkord for detaljer du vil ta med under hvert avsnitt. En god disposisjon inneholder typisk disse punktene:

 • Innledning
  Her må du gi en kort beskrivelse av hva du har tenkt å skrive om, og gjerne hvorfor du synes dette er spesielt interessant.
 • Historikk
  De fleste temaer har en forhistorie, og oppgaven din bør inneholde en beskrivelse av hva som skjedde før temaet ditt egentlig starter. Hvor lenge hadde man jobbet med saken? Var det kanskje et stort og komplisert problem? Hvem var involvert? Ble det gjort tilsvarende arbeid samtidig på forskjellige steder eller i forskjellige land?
 • Hovedavsnitt
  Hoveddelen av oppgaven, der du beskriver det som skjedde, hvem som gjorde det, osv., bør deles inn i avsnitt. De kan enten deles etter tid, der du beskriver i hvilken rekkefølge tingene foregikk, eller, gjerne dersom det er en teknisk beskrivelse, kan hver del av systemet beskrives for seg. Pass uansett på at avsnittene ikke overlapper hverandre, og at noen avsnitt ikke blir altfor lange på bekostning av andre som også må være med for å få med helheten.
 • Framtida
  Romfart er et felt som stadig utvikler seg, og det kan være aktuelt å ta med et avsnitt om hva man ser for seg vil skje i løpet av de nærmeste årene. Hvordan vil man fortsette arbeidet? Hva håper man å oppnå? Er det planlagt nye prosjekter som vil være en liten revolusjon innen fagfeltet?
 • Avslutning/konklusjon
  Dette siste avsnittet skal kort forklare hva oppgaven har beskrevet og hva man oppnådde med det prosjektet den omhandler. Hvilken betydning fikk det senere? Hvordan gikk det med dem som var med? Ble noen få berømte, eller var det et stort arbeid der mange personers innsats til slutt førte til suksess?

Finn stoff

Hvordan finner man så stoff om romfart? Slik leter du på sidene våre:

 • Se først på sidene våre med Spørsmål og Svar (SoS). Kanskje er spørsmålet alt besvart der.
 • Bruk søkevinduet vårt og søk på ord som innenfor temaene du leter etter stoff om.
 • Se på våre Temasider for å se om du der finner temaer som dekker eller ligger nær opptil det du skal skrive om. Selv om du ikke finner relevante temaer der, kan det være at vi likevel har stoff for ditt tema. Temasidene gir ikke en komplett dekning av alt stoffet vi har på disse sidene. Derfor bør du fortsette å gå gjennom punktene i denne listen, uansett om du finner relevant stoff på Temasidene eller ikke.
 • Hent inn oversikten over alle artikler i Romfart/Nytt om Romfart (OBS: Den er stor!), og søk etter aktuelle stikkord i teksten. Les deretter de artiklene du finner og se om de inneholder opplysninger om det temaet du er interessert i.
 • Let gjennom oversikten over nyhetsnotiser for Romfart Ekspress/Smånytt om Romfart (OBS: Den er stor!) på samme måte.
 • Let gjennom oversiktene for eRomfart/Kortnytt om Romfart på tilsvarende måte.
 • Foretar du alle søkene foreslått i punktene ovenfor, kan det godt hende du finner interessante titler for artikler og notiser som vi har publisert på papir, men ikke finnes på Internett-sidene våre. I så fall kan du be oss om å kopiere dem opp og sende dem til deg.
 • Om du ikke finner det du leter etter på våre Internett-sider, kan du prøve siden for Lenker med listen over andre romfartssteder på Internett. Den er meget omfattende, og den er lett å finne fram i fordi lenkene er gruppert etter kategorier som for eksempel Bemannet romfart, Romastronomi, NASA-kilder, osv.
 • Slå opp i et leksikon på ord og uttrykk relatert til det du lurer på. Ofte vil du kunne finne svar der.
 • Gå til ditt lokale bibliotek og spør om de har bøker relatert til temaet du ønsker å vite mer om.
 • Søk i disse kildene på nettet for å se om det du lurer på er omtalt eller besvart der:

Er du lærer?

Dersom du som leser dette er lærer, er vi interessert i å høre hva du synes om de rådene vi gir her. Er det noe vi har glemt? Er det perspektiver som godt kunne blitt utdypet nærmere? Du kan sende synpunkter til oss via .

Juks

I disse tider der svært mange har tilgang til PC og Internett, er det blitt svært mye enklere å kopiere stoff fra andre kilder i stedet for å skrive det selv. Vi er fullt klar over at noe av stoffet på disse sidene er godt egnet som stoff for prosjektoppgaver, men det er strengt forbudt å kopiere stoff direkte inn i oppgaven! Du kan selvfølgelig lese det, skrive det ut og bruke opplysningene når du skriver, men teksten skal ikke brukes direkte! Legg merke til at alt stoff på sidene våre er underlagt opphavsrett. Det er én viktig grunn til at du ikke har lov til å kopiere stoffet direkte. En annen viktig grunn er at det også går ut over deg selv dersom du jukser:

 • Du lærer ingenting. Noe av hensikten med en prosjektoppgave er at du skal lære å lete etter stoff, plukke ut det som er viktig, forkaste det som er uinteressante detaljer, sette det sammen på en interessant måte og trekke egne konklusjoner ut av det hele. Denne typen oppgaver kommer du til å få mange ganger senere i livet, over helt andre temaer selvfølgelig. Om du bare leverer materiale som andre har laget, vil du stå helt uforberedt den dagen den virkelige oppgaven dukker opp, og det ikke finnes noen steder å kopiere svaret fra.
 • Du lærer ikke å skrive. En annen hensikt med prosjektoppgaven er at du skal lære å formulere ting skriftlig. Dette er også en viktig ting å kunne den dagen om noen år, når du er ute i din første jobb, sjefen din kommer i full fart og sier: «Dette må jeg ha et sammendrag av til i morgen». Da tar det seg ekstremt dårlig ut å levere et notat som er fullt av stavefeil og dårlige formuleringer!
 • Ikke spør oss om: Vi blir meget skeptiske dersom du sender oss spørsmål som for eksempel: «Hvilket tema er det enklest og greiest å skrive om, og har dere en artikkel som inneholder det meste av stoffet som behøves?» «Vet dere om noen som har skrevet om dette temaet tidligere, og hva er e-postadressen deres?»
 • Vi svarer læreren din. Det kan faktisk hende at læreren din, etter at du har levert oppgaven, sender en e-post til oss og spør noe slikt som: «Dette kapittelet er satt opp helt forskjellig fra de andre kapitlene og presenterer stoffet på en helt annen måte. Kan det være kopiert fra en av artiklene på sidene deres?» Dersom du virkelig har kopiert et helt avsnitt, er det stor sjanse for at det er fra en artikkel som er skrevet av en av oss, og vi vil selvfølgelig gi læreren din nøyaktig beskjed om hvilken artikkel det er.

Lykke til med oppgaven!

 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.