Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Erklæring om opphavsrett

 

Denne artikkelen er publisert av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips en bekjent

 

Under henvisning til «Lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961, nummer 2», internasjonale konvensjoner og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse, forbeholder artikkelforfatteren(e) seg alle opphavsrettigheter til en artikkel eller notis på dette nettstedet (romfart.no/.com/.org). Norsk Astronautisk Forening har opphavsretten til artikler/notiser der det ikke er angitt noen forfatter.

Du er velkommen til å benytte stoffet til private formål og formidle det videre til andre, men med begrensningene nevnt nedenfor.

Du eller andre du viderebefordrer stoffet til, kan ikke under noen omstendighet bruke hele eller deler av det på en slik måte at det gis inntrykk av at utdragene er forfattet av andre enn de(n) oppførte artikkelforfatteren(e).

Dersom noen på noe vis skal viderebefordre hele eller deler av stoffet til andre, uansett hvilken form formidlingen skjer i, skal vedkommende samtidig oppgi artikkelforfatteren(e)s navn, at stoffet er hentet fra Internett-sidene til Norsk Astronautisk Forening og lenkeadressen til siden som stoffet er fra. Slik bruk begrenser seg til tilfeller hvor stoffet ikke benyttes til noen form for vinnings hensikt.

Hvis utdrag fra stoffet eller alt stoffet på noen som helst måte tenkes brukt i vinnings hensikt (for eksempel til økonomisk vinning), kan det bare skje etter forutgående avtale med artikkelforfatteren(e).

 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.