Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
 

Universet - hva er det egentlig?

Kosmologi er læren om Universets tilblivelse og utvikling. I de senere årene har det skjedd en rivende utvikling innen kosmologi, ikke minst gjennom rombaserte observasjoner. Derfor er det ikke lenger ren filosofi å stille spørsmål av typen Hva er Universet?, Hvor kommer Universet fra?, Hvorfor finnes Universet?

Dette foredraget på 60 minutter tar sikte på å forklare populærvitenskapelig hva forskningsfeltet kosmologi i dag dreier seg om, med spesiell fokus på de tre spørsmålene nevnt ovenfor - selvfølgelig med det klare forbehold at ingen ennå kan påberope seg å ha fasitsvarene.

Foredraget starter med et historisk tilbakeblikk, der vi begynner med Kopernikus og nevner andre store navn som Kepler, Newton, Maxwell, Einstein, Hubble, og dessuten flere av dem som har del i æren for utvikling av kvantemekanikken og det emnet som vi i dag kaller elementærpartikkelfysikk.

I dag er utviklingen innen kosmologi i stor grad også styrt av det som skjer innen elementærpartikkelfysikk, ikke minst ved den store partikkelakseleratoren i CERN samt ved observasjoner fra AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) som er koblet til Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Noen stikkord
Relativitetsteori og kvanteteori
Antimaterie, mørk materie, mørk energi
Supersymmetri, superstrengteori, kvantegravitasjon

Foredragsholder: Ragnar Thorbjørnsen, styremedlem i Norsk Astronautisk Forening

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.