Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
Norsk Astronautisk Forening
 

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

 

Hvem er vi? Hva kan vi tilby?

Norsk Astronautisk Forening (NAF) har som sin fremste oppgave å spre kunnskap om romfart og romrelatert virksomhet. Dette gjør vi gjennom medlemsblad, medlemsmøter og en bibliotekstjeneste. Vi henvender oss til alle som er interessert i romfart. Vi bestreber oss på at informasjonen vi sender ut skal være lettfattelig og ikke kreve for store forkunnskaper verken teknisk eller teoretisk. Først og fremst er vi opptatt av aktuelle prosjekter i nåtid og nær framtid. Likevel hender det av og til at vi omtaler fjerne fremtidsvyer som romkolonier, stjernereiser og tidsreiser. UFOer beskjeftiger vi oss ikke med.

Romfart

Romfart er foreningens medlemsblad. Det kommer ut fire ganger i året, vanligvis på slutten av hvert kvartal. Bladet inneholder artikler og notiser om norsk og internasjonal romvirksomhet. Romfart har for eksempel egne artikler om hver ferd med den amerikanske romfergen og følger opp alle andre store romprosjekter, både pågående og planlagte. Ved markeringen av «runde tall» for viktige begivenheter i rommet, bringer bladet også tidvis historiske artikler, slik at nye lesere får vite litt om hva som ligger til grunn for dagens aktiviteter. Bladet har gjennomillustrerte artikler og hvert nummer har 40-60 sider. Det ble kalt Nytt om Romfart (NOR) inntil 1. januar 2001.

eRomfart: Elektroniske nyheter via e-post

Fra 1. januar 1998 har vi hatt gående en nyhetstjeneste til medlemmene via e-post, kalt eRomfart. Nyhetsbulletiner sendes ut som e-post når vi føler behov for det. Denne nyhetstjenesten ble kalt Kortnytt om Romfart fra starten og frem til 1. januar 2001.

Foredrag og utflukter

Foreningen arrangerer flere ganger i året foredrag om aktuelle temaer. Foredragene holdes i Oslo, vanligvis på Universitetet på Blindern. Alle medlemmer i NAF får invitasjon til foredragene, men de er også åpne for andre. Adgangen er gratis. Av og til arrangerer vi også utflukter til bedrifter eller institusjoner i nærheten av Oslo som arbeider med romrelaterte prosjekter.

Bibliotek

Foreningen driver en bibliotekstjeneste som er tilgjengelig for medlemmene. Biblioteket inneholder flere hundre bøker og en del lysbildeserier og videoer om romfart. Se mer om foreningens bibliotek.

Styret

Styret har ansvaret for den daglige driften av foreningen. Styret velges for ett år av gangen på den årlige generalforsamlingen. Se oversikt over styremedlemmer og innehavere av andre verv knyttet til foreningen.

Vedtektene

Foreningen styres etter et sett med vedtekter. Disse er vedtatt av generalforsamlingen. Se foreningens vedtekter.

Reisefondet

Foreningen har et reisefond som alle medlemmer kan søke om midler fra. Også vedtektene for reisefondet er vedtatt av generalforsamlingen. Se vedtektene for reisefondet.

Emblemet

Foreningens emblem er en litt modifisert utgave av et forslag tegnet av Bjørn Gulbrandsen og stammer fra 1980. Se en større versjon av emblemet.

Hvorfor «astronautisk»?

NAF er ikke, som navnet kanskje kan tyde på, en forening for astronauter. Navnet vårt henviser til den delen av vitenskapen som kalles astronautikk og som omfatter alle deler av romvirksomheten, både her nede på Jorden og oppe i rommet. For å kvalifisere til betegnelsen «astronautisk» må en aktivitet inneholde noe som foregår utenfor Jordens atmosfære. Eller for å ta den formelle definisjonen:

«Astronautikk betegner all teknisk og vitenskapelig virksomhet som beskjeftiger seg med mulighetene for og virkeliggjørelsen av reiser og opphold i verdensrommet, utenfor Jordens atmosfære.»

Historikk

De tre entusiastene Erik Bergaust, Gunnar Oxaal og Thorstein Thelle stiftet «Norsk Interplanetarisk Selskap» den 2. august 1951. Dette var i romfartens pionertid, hele 6 år før det første virkelige romfartøy, Sputnik 1, ble skutt opp av Sovjetunionen den 4. oktober 1957. Navnet på foreningen ble i 1954 forandret til «Norsk Astronautisk Forening». Foreningen feiret i 2001 sitt 50-årsjubileum.

Bergaust skrev i sin tid en artikkel for Nytt om Romfart om hvordan foreningen ble dannet. Ved samme anledning skrev foreningens andre formann, Hans Christian Christensen, en artikkel om hvordan det var å drive foreningen og være romfartsinteressert i årene før og like etter Sputnik 1.

Gjennom hele 60-tallet holdt foreningen medlemmene orientert om utviklingen i romkappløpet mellom USA og Sovjetunionen gjennom foredrag. Den kjente romfartskommentatoren Erik Tandberg satt som foreningens formann gjennom store deler av denne perioden.

Medlemsbladet Romfart ble utgitt første gang i 1971 (da under navnet Nytt om Romfart), og kom ut med bare ett til to nummer i året de første årene.

Romfart Ekspress startet nesten samtidig (da under navnet Smånytt om Romfart) som et vedlegg til møteinvitasjonene, men utviklet seg snart til en selvstendig nyhetsbulletin. Ragnar Thorbjørnsen hadde ideen til og skrev SOR de første årene. Ragnar har også skrevet en artikkel i Nytt om Romfart om foreningens medlemsblad opp gjennom tidene. Utgivelsen av Romfart Ekspress ble innstilt etter at årgang nummer 40 var fullført sent i 2014.

Bli medlem!

Som medlem i Norsk Astronautisk Forening blir du jevnlig oppdatert med informasjon om det som skjer i norsk og internasjonal romfart. Du får:

  • Medlemsbladet Romfart fire ganger per år
  • Hvis du har en e-postadresse, får du tilsendt nyhetsmeldinger i vår tjeneste eRomfart
  • Invitasjon til foredrag og utflukter
  • Tilgang til foreningens romfartsbibliotek

For alt dette betaler du bare 250 kroner per kalenderår.

Hvordan blir du medlem?

Den absolutt enkleste måten å bli medlem på er å betale inn medlemskontingenten med det samme. Bruk en bankgiro. Skriv ditt eget navn og adresse, pluss «Nytt medlem» på blanketten og sett mottakeradressen til:

Norsk Astronautisk Forening
Postboks 52  Blindern
0313  OSLO
Bankgiro: 9235.15.91406

Du kan også melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema. Du vil da få tilsendt en giroblankett for innbetaling av medlemskontingent.

Ønsker du mer informasjon?

På disse vevsidene finner du all informasjon vi har tilgjengelig om foreningen, også foreningens vedtekter. Dersom det fremdeles er noe du lurer på, kan du eller ringe oss på telefon 94 87 81 68. Du kan også kan sende tekstmeldinger til det nummeret.

 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.